برای اینکه ریزش مو نگیرید این ۵ ماده غذایی را کمتر بخورید