تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی با سازمان منطقه آزاد کیش