شهرخبر

عکس/ توزیع آب بین زائران اربعین در مرز

توزیع آب بین زائران اربعین در مرز

با توجه به گرمای هوا و ازدحام در مرز خسروی کار توزیع آب در این پایانه مرزی در حال انجام است.