شهرخبر
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۷

خالدی، سخنگوی اورژانس گفت: از کودک ٢ ماهه تا پیرمرد ٧٠ ساله در مرز مهران دچار گرمازدگی شدند. موضوع بیماری های گوارشی و کرونا و بیماری واگیر خیلی جدی است. بسیاری از کسانی که در حال برگشت و در مسیر بودند، علائم بیماری های گوارشی داشتند.

اورژانس در مرز مهران