بایدن برای شرکت در مراسم تدفین ملکه الیزابت به انگلیس می‌رود