شهرخبر

مرگ ملکه انگلیس سوژه شد؛ از عصر جدید بریتانیا تا پایان ملکه مکاران!

مرگ ملکه انگلیس در سن ۹۶ سالگی سوژه امروز مطلبوعات کشور شد.

صفحه یک روزنامه هم‌میهن درباره ملکه انگلیس صفحه یک روزنامه وطن امروز درباره ملکه انگلیس صفحه یک روزنامه جام جم درباره ملکه انگلیس صفحه یک روزنامه هفت صبح درباره ملکه انگلیس صفحه یک روزنامه شرق درباره ملکه انگلیس