شهرخبر

رقص عجیب دو کارمند فرودگاه آباردین پس از انتشار خبر اولیه مرگ ملکه الیزابت + فیلم

در تصاویر زیر شاهد تصاویری از رقص دو کارمند فرودگاه آباردین هنگام دست و پنجه نرم کردن ملکه الیزابت با مرگ خواهید بود.

رقص عجیب دو کارمند فرودگاه آباردین پس از انتشار خبر اولیه مرگ ملکه الیزابت + فیلم