شهرخبر

ببینید | نارضایتی شدید برخی از زائران اربعین از نبود امکانات

ببینید | نارضایتی شدید برخی از زائران اربعین از نبود امکانات

نارضایتی برخی از زائران اربعین از نبود هیچ گونه امکاناتی در آنسوی مرزها و مجبور شدن برای بازگشت به خاک کشورمان را ببینید. منبع: خبرگزاری دانشجو

264 262