شهرخبر

تلاش برای باز کردن پیچ‌های گارد ریل توسط مسافران برای ترد در مسیر خلاف کمربندی شرقی ایلام به مهران

تلاش برای باز کردن پیچ‌های گارد ریل توسط مسافران برای ترد در مسیر خلاف کمربندی شرقی ایلام به مهران

تلاش برای باز کردن پیچ‌های گارد ریل توسط مسافران برای ترد در مسیر خلاف کمربندی شرقی ایلام به مهران

خبرگزاری برنا