شهرخبر

فیلم/ ارائه خدمات هوشمند به زائران حسینی

ارائه خدمات هوشمند به زائران حسینی

بسیاری از خدمات گذرنامه به زائران حسینی با بهره گیری از نرم افزار هوشمند «پلیس من» ارائه می‌شود.