هزینه هنگفت خاکسپاری ملکه انگلیس /6 میلیارد پوند هزینه در اوج بحران اقتصادی!