بازدید وزیر ارشاد از وضعیت خدمت‌رسانی به زوار اربعین در مرز عراق