شهرخبر

آماده سازی محل اسکان زائران اربعین حسینی توسط هلال احمر برای مردم

آماده سازی محل اسکان زائران اربعین حسینی توسط هلال احمر برای مردم

آماده سازی محل اسکان زائران اربعین حسینی توسط هلال احمر برای مردم

خبرگزاری برنا