شهرخبر

ببینید | ازدحام عجیب زائران اربعین در مرز خسروی

ببینید | ازدحام عجیب زائران اربعین در مرز خسروی

حجم بالای زائران در پایانه مرزی خسروی و بسته بودن مرز در عراق، سبب ازدحام زائران در این مرز شده است. زائرانی که مرز خسروی را برای تردد انتخاب کرده‌اند نزدیک به ۲ ساعت است با وجود اینکه مُهر خروج از ایران در گذرنامه هایشان درج شده اما اجازه ورود به کشور عراق به دلیل نبود وسایل نقلیه در این مرز داده نمی‌شود. منبع: مهر

۲۶۵ ۶۹