به هیچ وجه گذرنامه ویژه اربعین در مرزها صادر نمی‌شود