رئیس اداره ایمنی، جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: این اتفاق به علت وزش باد شدید و مهار نشدن کامل یدک کش رخ داد.

حسام تقی آبادی بیان کرد: به همین علت و بر اثر پاره شدن طناب لنگر، این یدکش به سمت ساحل هدایت و سپس به صخره‌های ساحلی برخورد کرد.

رئیس اداره ایمنی، جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بیان کرد: بر اثر این حادثه به کسی آسیبی وارد نشده و اقدامات مراقبتی و ایمنی برای کمک به این یدک کش در حال انجام است.