توجه جالب سرمربی صربستانی واترپلو به سفارش پیامبر اسلام