شهرخبر

عصر یخبندان در اروپا

پس از گذشت تحریم روسیه توسط کشورهای غربی، روسیه در اقدامی متقابل، ارسال گاز به این کشورها را محدود کرد.این اقدام بر اقتصاد کشورهای صنعتی بزرگی مثل آلمان و انگلستان تاثیر گذاشت و حالا قیمت برق در آلمان نسبت به سال قبل افزایش 6برابری داشته است.

عصر یخبندان در اروپا

خبرگزاری تسنیم