دبیرکل فداییان اسلام : زمان هاشمی، خاتمی یا روحانی نظام با حاکمیت هماهنگ نبود / دولت و نظام از نظر فکری اختلاف ندارند