شهرخبر

دولت سیزدهم چگونه تورم تولید را یک سوم کرد؟

به تازگی گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده مردادماه منتشر شد؛ گزارشی که نشان می‌دهد تمامی شاخص‌های تورم تولیدکننده کاهش شده است.

به گزارش ایبِنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید به ۰.۲ درصد رسیده که در کنار تورم بهمن سال گذشته، کمترین میزان تورم ماهانه از اردیبهشت سال ۹۹ به این سو است.

 

همچنین تورم نقطه به نقطه در مرداد به ۳۵.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولید در اردیبهشت سال گذشته با عبور از مرز تاریخی ۱۰۰ درصدی به رکورد ۱۰۱.۳ درصدی رسید. این یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک‌سوم اوج خود در دولت گذشته کاهش یافته است.

 

همچنین تورم سالانه تولید در مردادماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در شهریور سال گذشته و درست در زمان شروع به کار کابینه سیزدهم این شاخص از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود. این یعنی تورم سالانه نیز به حدود نصف مقدار خود در شروع به کار دولت سیزدهم کاهش یافته است.

 

تمامی این شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در میسر کاهش تورم قرار داده است. 

دولت سیزدهم چگونه تورم تولید را یک سوم کرد؟

 

دولت سیزدهم چگونه تورم تولید را یک سوم کرد؟