مقدم: تنها خط فاصل اساسی اسلام مرزبندی با جبهه استکبار و کفر است/ایران دشمن درجه یک نظام سلطه است