تصاویر طناز طباطبایی، هومن سیدی و شادی کرم‌رودی مقابل دوربین عکاسان ونیز