شهر خبر

رئیس ستاد مرکزی اربعین:

تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر از مرزها خارج شدند

تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر از مرزها خارج شدند

میر احمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: برآورد ما این است که تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر از مرزها خارج شدند. اتباع افغانستانی و پاکستانی به مرز شلمچه مراجعه نکنند.