شهرخبر

بهره برداری بیش از ۲۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در هفته دولت

بهره برداری بیش از ۲۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در هفته دولت

سجادی، وزیر ورزش و جوانان گفت: در سراسر کشور پنج هزار و ۲۰۰ پروژه معطل مانده ورزشی شناسایی شده است که ۲۴۲ پروژه آن در هفته دولت تکمیل شد و در اختیار اهالی ورزش قرار گرفت.