وزیر ارشاد "با خانواده" به تماشای "علمدار" نشست / تقدیر از پرویز پرستویی