رشد فروش ماهانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا / افزایش ۵۶ درصدی قیمت بمپنا در ۳ ماه