شهرخبر

گرفتار شدن یک خانواده در سیل پاکستان + عکس

گرفتار شدن یک خانواده در سیل پاکستان + عکس

خانواده ای به همراه وسایلشان در میان آب های سیلابی در پاکستان احاطه شده اند.