زلزله شدید در بندرعباس + مقیاس و ریشتر دقیق زلزله

به گزارش رکنا؛ دقایقی پیش زلزله ای 5/4 ریشتر شمال بندر عباس را به لرزه درآورد.

جزییات زلزله

تاریخ وقوع زلزله:

دوشنبه، 14 شهریور 1401 در 13:44:50

(وقت محلی - تهران)

2022-09-05 09:14:50

 (UTC)

بزرگی زلزله:

۵.۴

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۲۷.۵۷ شمالی و ۵۶.۲۱ شرقی
عمق: ۱۴ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۲.۶۱+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۲.۲۲+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان هرمزگان

فاصله‌ها:

32 کیلومتری فین، هرمزگان

35 کیلومتری قلعه قاضی، هرمزگان

42 کیلومتری تخت، هرمزگان