توسل نویسنده اهل سنت به حضرت زهرا(س) برای نوشتن درباره روز عاشورا