اولین سوگواره بین المللی روایت اربعین ویژه دانشجویان جهان اسلام