سردار سلامی: ما دانشگاهی می‌خواهیم که زیبایی و شکوه تمدن اسلام را نشان دهد