جدیدترین خبر از پرونده جنجالی بازیکن پرسپولیس

علی احسانی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص شکایت باشگاه ذوب آهن از سینا اسدبیگی گفت: تا زمانی که تعیین تکلیف نشده بازیکن می‌تواند بازی کند و موردی ندارد.

وی در خصوص قرارداد با سینا اسدبیگی که این بازیکن به صورت اینترنتی قرارداد خود را امضا کرده و با عکس ارسال کرده است، گفت: در کل دنیا این مرسوم است. اصل فایل را از ایشان تاییدیه گرفتیم و بله یک پولی هم به ایشان واریز شد. پرداخت از قرارداد جدید او نبوده و مطالبات او واریز شده است.

وی در خصوص اینکه چند درصد احتمال می‌دهد که این پرونده به نفع آنها به اتمام برسد، گفت: نمی‌دانم. چیزی به ما نگفته‌اند.

جدیدترین خبر از پرونده جنجالی بازیکن پرسپولیس