شهرخبر

یک استارتاپ اسپانیایی در تلاش است تا از طریق یک اپلیکیشن هوشمند، پاسخ بیماران سرطانی به دارو را پیش بینی کند.