زورگیری بی‌رحمانه با قمه از یک مرد جوان در روز روشن در پارک ساحل حکیمیه