دیدار معاون امور هنری وزیر ارشاد با موسیقیدان پیشکسوت