علی مطهری: نحوه مذاکره ما با آمریکا مسخره خاص‌وعام شده‌/ پیامبر برای حفظ جان و مال مردم با بزرگ‌ترین دشمن اسلام مذاکره کرد