مسدودی بخشی از وجوه وام ممنوع است/ برخورد با بانک‌های متخلف