حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی دیر الزور