شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#عراق

رئیس هیئت علمای عراق:

تحرکات مذبوحانه برای بهره برداری از بحران سیاسی عراق جریان دارد

تحرکات مذبوحانه برای بهره برداری از بحران سیاسی عراق جریان دارد

رئیس هیئت علمای عراق از مرجعیت دینی به عنوان سدی رفیع در برابر همه فتنه ها نام برد و به تحرکات مذبوحانه برای بهره برداری از بحران سیاسی این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، خالد الملاء رئیس هیئت علمای عراق به موضع گیری درباره روند سیاسی این کشور پرداخت.

وی با انتشار توییتی به تحرکات مذبوحانه برای بهره برداری از بحران سیاسی و رسیدن به اهداف پلید و خبیث اشاره کرد و از آن، به شدت انتقاد کرد.

رئیس هیئت علمای عراق اعلام کرد: تحرکات مذبوحانه ای در جریان است که به دنبال بهره برداری از بحران سیاسی و تحقق اهداف و خواست‌های پلیدی است که هدفش زیر سئوال بردن موضع بزرگ مرجعیت دینی مبنی بر صدور فتوای جهادی کفایی و مشارکت هزاران جوان و پیر برای مقابله با خطر تروریسم و اشغالگری داعش و تقلیل دادن وتشکیک در آن است.

وی تاکید کرد: بله. مرجعیت همچنان سد استوار و غیرقابل نفوذ در برابر همه فتنه هاست.