شهرخبر

به مناسبت سالگرد شهادت «رئیسعلی دلواری»؛

امپراتوری بریتانیا حریف این جوان ایرانی نبود!

امپراتوری بریتانیا حریف این جوان ایرانی نبود!

رئیسعلی دلواری، مبارزی که در جنگ جهانی اول، در مقابل نیروهای ارتش انگلیس که بوشهر را اشغال کرده بودند ایستاد و به یکی از نمادهای مقاومت ملت ایران تبدیل شد.