پیام تبریک رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد به رئیس کمیته ملی المپیک