شهرخبر

ببینید | توصیه پزشک جانباز به افرادی که از ازدواج می‌ترسند!

ببینید | توصیه پزشک جانباز به افرادی که از ازدواج می‌ترسند!

ازدواج مسئله‌ای است که به بررسی و تفکر بسیار نیاز دارد. همین موضوع باعث ترس جوان‌ها می‌شود. در این ویدیویی توصیه پزشک جانباز به افرادی که از ازدواج می‌ترسند را مشاهده میکنید.

265 262