شهرخبر
درخواست جدید عضو هیات تحقیق و تفحص؛ تخلفات بانک ها را در اختیار مجلس قرار دهید

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

درخواست جدید عضو هیات تحقیق و تفحص؛ تخلفات بانک ها را در اختیار مجلس قرار دهید

​رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری گفت که از همه مردم و صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان بانکی می‌خواهیم که تخلفات و انحرافات احتمالی بانک‌های خصوصی را در سامانه راه‌اندازی شده در مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اعتمادآنلاین|

محسن علیزاده اظهار کرد: بعد از آغاز شکل‌گیری هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی، اولین جلسه هیات با مدیران بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری غیردولتی برگزار شد و همه مواردی که دنبال آن هستیم را تبیین کردیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: پس از آن مکاتبات بسیار زیادی با دستگاه‌های ناظر در حوزه بانکی و بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی صورت گرفت مبنی بر این‌که موارد مورد نیاز مربوط به محورهای تحقیق و تفحص را در اختیار ما قرار دهند. در همین راستا هم درگاه اینترنتی در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است.

علیزاده اظهار کرد: از همه مردم و صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان بانکی خواسته‌ایم که تخلفات و انحرافات احتمالی بانک‌های خصوصی را به ما بدهند تا این‌که بتوانیم به صورت موردی این موارد را بررسی کنیم.

وی در پایان گفت: با توجه به این‌که این سامانه راه‌اندازی شده و در دسترس است از همه صاحب‌نظران و مطلعان و کسانی که انحرافات بانک‌های خصوصی را دیده و رصد و شناسایی کردند می‌خواهیم که اطلاعات خود را به ما بدهند.