شهرخبر

کارگردان فیلم کوتاهی که قدرش را در داخل ندانند فیلمساز جشنواره‌های خارجی می‌شود

آذرپندار می‌گوید که عدم توجه به کارگردانان فیلم کوتاه آنان را به سمت جشنواره‌های خارجی با محتوا و سیاست‌های خاص سوق می‌دهد؛ فیلمساز باید احساس کند که همان اندازه که جشنواره‌های اروپایی به فیلم او اهمیت می‌دهند، صدا و سیما هم به فیلم او اهمیت می‌دهد.

کارگردان فیلم کوتاهی که قدرش را در داخل ندانند فیلمساز جشنواره‌های خارجی می‌شود

خبرگزاری تسنیم