شهرخبر

شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

درویش جایی برای بهانه‌های یحیی باقی نگذاشت/ عالیجناب شیخ سرخ‌پوش!

جلد روزنامه گل شنبه ۱۲ شهریور را می‌بینید.

جلد روزنامه گل شنبه ۱۲ شهریور