رئیس جمهور که صبح پنج شنبه ۱۱شهریور به استان خوزستان سفر کرده بود، در بخش شهیون‌ شهرستان دزفول ‌،در جمع مردم منطقه محروم و صعب العبور "الحمد فداله‌" حضور یافت.