آمار کرونا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ؛ کرونا همچنان در اوج / ۲۳ فوتی و ۱۰۶۷ بیمار جدید