آمار کرونا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱؛ کرونا همچنان در اوج / ۲۳ فوتی و ۱۰۶۷ بیمار جدید