‪سفر نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی به بوشهر و عسلویه