شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#اصولگرا#اینستاگرام#شبکه‌های اجتماعی

خبرسازترین و داغ‌ترین وزرا در شبکه های اجتماعی به روایت خبرگزاری اصولگرا

خبرسازترین و داغ‌ترین وزرا در شبکه های اجتماعی به روایت خبرگزاری اصولگرا

فارس نوشت: متخصصین تحلیل داده در زمینه علوم اجتماعی، با بررسی کلان داده‌ها در بسترهای خبری (وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها) و شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر)، خبرسازترین و داغ‌ترین وزرا را مشخص کردند.

متخصصین تحلیل داده دیتاک در زمینه علوم اجتماعی، با بررسی کلان داده‌ها در بسترهای خبری (وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها) و شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر)، خبرسازترین و داغ‌ترین وزرا را مشخص کردند. در در این گزارش موضع افکار عمومی درباره هر یک از وزرای کابینه دولت سیزدهم، موضوعات مورد بحث و گاهی پر چالش، از روز شروع دولت تا به امروز، را به دقت بررسی شده، که در ادامه خواهید دید.

از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تا اولین هفته دولت، بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار داده جمع‌آوری شده است که از این تعداد، بیش از ۴ میلیون، در شبکه‌های اجتماعی شامل اینستاگرام و توئیتر بوده است. بیشترین تعداد بحث‌ها و موضوعات شکل گرفته نیز، پیرامون شخص رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، دیده می‌شود. تعداد این داده‌ها، بیش از ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار بوده است که شامل مجموع بسترهاست. باقی اخبار و بحث‌ها درباره وزرا و کابینه دولت سیزدهم بوده است.

هریک از وزرا به ترتیب و به شرح زیر، مباحث و اخبار را در این یک سال به خود اختصاص داده‌اند:

کارنامه یک ساله دولت از نگاه کلان‌داده/ داغ‌ترین موضوعات پیرامون کدام وزارتخانه بوده است؟

سهم هر یک از وزرای کابینه، از میان تمام مباحث پیرامون دولت:

کارنامه یک ساله دولت از نگاه کلان‌داده/ داغ‌ترین موضوعات پیرامون کدام وزارتخانه بوده است؟

کارنامه یک ساله دولت از نگاه کلان‌داده/ داغ‌ترین موضوعات پیرامون کدام وزارتخانه بوده است؟

کارنامه یک ساله دولت از نگاه کلان‌داده/ داغ‌ترین موضوعات پیرامون کدام وزارتخانه بوده است؟

با نگاهی به آمارهای جهانی، اوضاع دولت‌های روی کار آمده و نظر و مواضع افکار عمومی نسبت به آنها، خواهیم دانست که عملکرد یک ساله ابراهیم رئیسی و وزرای کابینه‌ او، قابل تامل و تا حدودی رضایت‌بخش بوده است.

این آمار در مقایسه با رضایت و نظرات مردم و رسانه‌ها در مورد «جو بایدن»، نشان‌دهنده مهلت ملت به دولت برای بهبود روز به روز اوضاع و امید و اعتماد در مردم است.

۲۱۲۲۰